AFDELING: Ommen

Welkom bij afdeling Ommen van de NBV

De Bijenvereniging Ommen is een vereniging voor imkers uit Ommen e.o. Zij behartigt de belangen van (honing)bijen en imker. De stichtingsdatum van de vereniging is niet bekend maar het is al een oude club, want uit geschriften in Hoogeveen blijkt dat de Bijenvereniging Ommen al in 1911 aansluiting zocht bij de toenmalige landelijke VBBN (Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland). Nu is de vereniging aangesloten bij delandelijke NBV (Nederlanse Bijenhouders Vereniging) Bij deze organisatie zijn ongeveer 7000 bijenhouders aangesloten. De Ommer vereniging bestaat op dit moment uit ruim 30 leden. We hebben toegewijde imkers die al meer dan 30 jaar lid zijn en een groep jonge enthousiaste imkers die graag van de ervaren imkers willen leren.

De Ommer bijenvereniging is een groep van natuurliefhebbers die vooral als doel heeft het elkaar behulpzaam zijn bij het houden van honingbijen. Het elkaar informeren en zonodig voorthelpen. Tot de jaarlijkse gezamenlijke activiteiten behoren meerdere bijeenkomsten waar aktiviteiten worden georganiseerd. Zoals lezingen, films e.d. Er reizen jonge en ervaren imkers uit onze vereniging ieder jaar naar de Betuwe voor de bestuiving van fruitbomen. Ook gaan sommige imkers gezamenlijk met de bijen naar de koolzaadvelden en de heide toe. Verder worden voorlichting en demonstraties gegeven in onze nieuwe educatieve bijenstal bij de kinderboerderij op landgoed Het Laer.   Klik hier als je wilt weten wanneer er een imker in deze bijenstal aanwezig is. 

 Op verzoek verzorgen wij lezingen over bijen en hun belangrijke taak in de natuur.

De gemeente van Ommen is rijk aan bos en natuurgebieden waar het goed toeven is voor de honingbijen. Denk hierbij aan de kernen Junne, Varsen, Giethmen, Arriën, Beerze en natuurlijk de Lemeleberg. Maar ook binnen de bebouwde kom heeft Ommen veel te bieden voor de honingbij. Denk aan de groenvoorziening en aan tuinen van burgers. In de Dante staan veel aangeplante wilgen en aan de Hardenbergerweg mooie grote lindebomen. Kortom, Ommen is prachtig divers als het gaat om dracht (gezonde voeding) voor de honingbij.

Woon je in Ommen of omgeving en wil je op een informele manier kennis maken met het houden van bijen dan ben je van harte welkom bij onze bijenvereniging.

Breng een bezoek aan onze mooie educative bijenstal bij de kinderboerderij Het Laar 2c

Elke dag open tussen 14.00 uur en 17.00 uur.

 

In 2018 is op de meeste zaterdagen en zondagen tussen 14.00 uur en 17.00 uur een imker aanwezig is voor uitleg 

Contactgegevens

Secretariaat:
H.Huizinga
De Meerkoet 12
7701 MN Dedemsvaart
tel. 0523-615122
bijen.ommen@gmail.com

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.